استعلام سلامت

بزرگترین بورس تجهیزات و مواد دندان پزشکی

بایگانی مطالب

 •   ثبت نام بیمارستان بعثت شیراز

  1396/07/29

  بیمارستان خصوصی بعثت شیراز، به عنوان اولین بیمارستان حاضر در استعلام سلامت به این سامانه پیوست.

 •   شروع به کار سامانه استعلام سلامت در حوزه دارو

  1396/07/22

  پس از تجربه موفق سامانه جامع استعلام سلامت در حوزه درمانگاهی و بیمارستانی، هم اکنون از این سامانه جهت ثبت استعلام دارو، رونمایی می گردد.

 •  ورود مراکز درمانی استان اصفهان به سامانه استعلام سلامت

  1396/03/12

  پس از مراکز درمانی استان های فارس و تهران، مراکز درمانی استان اصفهان نیز به جمع کاربران این سامانه پیوستند.

 •  ورود مراکز درمانی استان تهران به سامانه استعلام سلامت

  1396/02/10

  از این پس مراکز درمانی استان تهران می توانند از امکانات این سامانه استفاده نمایند.

 •  آغاز به کار سامانه جامع استعلام سلامت

  1395/11/12

  سامانه استعلام سلامت با ورود درمانگاه های دندان پزشکی و شرکت های فعال در این حوزه، فعالیت خود را به طور رسمی در استان فارس آغاز کرد.